Foto's Ogen testen /  Photo's Eye testing  
Erfelijkheids testen van Ogen en MDR1   /   DNA test eyes(   photo's ) and MDR 
 
GENETISCHE  CEA vrije honden kunnen  op alle honden gebruikt worden
Nakomelingen hiervan zijn geen CEA / CH  LIJDERS
deze bloedtest wordt uitgevoerd door www.optigen.com [USA]
In Nederland wordt de ( normale)  CEA / CH getest door ECVO.

   CEA/CH

           [Collie Eye Anomaly}
 
      ECVO
[ Europe College of Vetinary ]
 
           in samenwerking met
afd. Gezondheid ,Gedrag en Welzijn van 
       de   ,,Raad van Beheer. ,, 
 
deze dierenartsen werken regionaal
                           verdeeld over Nederland                             
                                                                                                                                                                                                                              MDR1 kan zowel een bloedtest zijn of  wat wangslijm kan worden afgenomen .
Ook dit wordt DNA getest.
Het over vererven van deze test
is gelijk aan de ogentest.
MDR. 1 Test kan in o.a. Nederland plaats vinden.
[ zie schema.]
                                                                                                                                                                                                                                uitslag: DNA test.

MDR. 1 +/+     Genetisch vrij./ Genetical Free                                                                                                                                            MDR. 1 +/-      Drager / Carrier   ;     [ hoeft er zelf geen hinder van te ondervinden,                                                                    Maar kan het wel doorgeven aan zijn nakomelingen)              

 MDR. 1  -/-     Lijder /Affected   ;      [ PAS OP !!!! gebruik bij het fokken alleen  een Genetisch vrije partner ]

Het lijkt ons heel verstandig om Dekreuen met een MDR -/- uit te sluiten voor de fok...

                                                                                                                                                                                                                        Eye test can be done by CERF Ophthalmologists .

Geneticul Eyetest (  DNA bloodtest )   must be send to Optigen...USA.
Uitslagen .... Ogen en MDR test .....Bron: USA  .
Ouder 1
Genotype
Ouder 2     Genotype
Genetisch vrij          Drager Lijder
Genetisch vrij   Genetisch vrij 1/2 = Genetisch vrij
1/2 = Drager
Allen = Drager
Drager 1/2 = Genetisch vrij
1/2 = Drager
1/4 = Genetisch vrij 
1/2 = Drager
1/4 = Lijder
1/2 = Drager
1/2 = Lijder
Lijder Allen = Drager 1/2 = Drager
1/2 = Lijder
Allen = Lijder
..........Waarom op MDR. 1 testen................

 : Geneesmiddelen waarvan mag worden verwacht dat ze bij honden met
defecte MDR1-genen tot
verhoogde concentraties werkzame stof in de hersencellen kunnen leiden en
die daardoor tot
ernstige neurologische ziektebeelden aanleiding kunnen geven. 
 
Ons bezoekje aan een ECVO  ogenspecialist : Puppie test met 6-7 weken
Met dank aan  Dr. Görig , zij gaf ons toestemming om foto's te maken en te plaatsen .
--------------------------
After we got our Microchip we went for  ECVO  CERF Eye test.
                 ogen druppelen                                    Eye drops in both eyes to dilate pupils
om de pupillen te verwijden en  dan 30                            min.wachten                             And we have to wait 30 minuts.             
   
 
 
 
Formulieren klaar maken en controle Chip   Paper work and check microchip
 
Lampen gaan uit en controle begint   lights out  and eye check begins
 
     
                   In de leeftijd van 6 tot ongeveer 12 weken is CRD nog goed te herkennen, op latere  leeftijd heeft er zich een  reflectorlaag gevormd waardoor CRD bijna of helemaal niet meer te zien is.                                                        
Bij deze ogen test wordt niet alleen naar CRD gekeken maar naar vele oogziektes die aanwezig kunnen zijn
ook distichiasis is soms al te herkennen.
Op latere leeftijd testen heeft geen zin meer, jouw hond kan dan onterecht CEA vrij krijgen .
Alleen een Optigen test ( DNA bloedtest) kan een eerlijke beoordeling hierover geven
Bij ons zijn Damiën  - Cameron  - Josh - Chasyn en Xanadu en Ella  getest en gen CEA/CH vrij  ( normal). +/+
en sommige kinderen onze reuen zijn getest en gen... vrij bevonden
---------------------------------------------------
 
At the age of 6 till about 12 weeks CEA/CH  is easily recognizable.
When the pups grow older one can hardly recognize CEA/CH because of a  "reflectorlayer" (?????)
Testing older dogs  for CEA?     only with optigen ...
When the eyes are tested, the dogs are not only tested for CEA/CH , but also for other eye diseases,
amongst which distichiasis
Our  dogs Damiën -Josh  -Chasyn -Cameron Xaxadu and Ella  are geneticul CEA FREE
Some kids our males are tested and gen.   Free
Uitslag deze pups ?   Allen vrij !!!.     This PUPPIES eyes are  all clear .   
 
Uitleg oogtesten en over vererven / scroll down for English version
 


V
RIJ ; De  sheltie vertoont geen verschijnselen van de oogziektes.                                                                                        Dit betekent niet dat uw sheltie de afwijking niet kan doorgeven aan eventuele nakomelingen.                                               Uw sheltie kan namelijk drager zijn. Bij sommige oogafwijkingen is het mogelijk dat uw hond de afwijking later als nog krijgt. Om te weten of uw hond genetisch CRD vrij is [dus het niet kunnen, doorgeven aan zijn nakomelingen] moet er een bloedtest afgenomen worden en in USA getest .[Optigen test].  Bij ons zijn Genetisch getest en vrij,

Damïen - Xanadu -Josh -Chasyn- Cameron-Ella

NIET VRIJ ; De sheltie vertoont symptomen van de erfelijke oogziekte.

TWIJFELGEVAL; De sheltie vertoont kleine afwijkingen passend in het beeld van de oogziekte. Onderzoek in een later stadium moet dit beeld bevestigen.                         

ONBESLIST De ogen van uw sheltie laten zeer geringe afwijkingen zien, die mogelijk passen bij het beeld van de erfelijke oogziekte, maar die niet voldoende uitgesproken zijn. ‘Onbeslist’ betekent niet dat de oogspecialist het niet weet! Er zijn wel afwijkingen van het normale beeld van de ogen aanwezig, maar ze zijn niet duidelijk genoeg aanwezig om uw sheltie ‘niet vrij’ te verklaren.
Als de oogspecialist een aandoening aantreft wordt die in de toelichting vaak middels een afkorting weergegeven. 

Afkorting Naam Beschrijving Gevolgen Erfelijkheid
AHP Arteria Hyaloidea Persistens Restant van een embryonaal de lens voedende slagader in het glasachtig lichaam van het oog. Voor zover bekend leidt AHP niet tot hinder voor de hond of verlies van gezichtsvermogen. Het is niet bewezen dat AHP erfelijk is.
CAT Cataract Cataract (staar) is een vertroebeling van de lens en/of het lenskapsel. Cataract kan aan één of aan beide ogen voorkomen. De mate waarin cataract voorkomt varieert van een beperkt gezichtvermogen (vlekkerige/mistige ooglens) tot blindheid. Er is een erfelijke en een niet erfelijke vorm van cataract. Er bestaat nog geen zekerheid over de precieze wijze van vererving.
CH Choroidal Hypoplasia Choroidal Hypoplasia is een andere benaming voor CRD. Zie CRD
 
COL Coloboma Coloboma wil zeggen dat er als gevolg van een sluitingsdefect oneffenheden in het netvlies voorkomen. Coloboma geeft alleen bij hoge uitzondering problemen met het gezichtsvermogen. De wijze van vererven van coloboma is nog niet helemaal duidelijk.
CRD Chorioretinale Dysplasie CRD is de mildste vorm van CEA. Bij CRD zijn er kleine gedeelten van het netvlies/ vaatvlies niet goed aangelegd. CRD geeft geen moeilijkheden met het kunnen zien voor de hond. Er zijn meerdere genen betrokken bij het vererven van CRD.
Distichiasis/Ectopische Cilie
 
Dit is abnormale haargroei in de ooglidrand en op andere plaatsen zoals in de bindvliezen. De haartjes kunnen door voortdurende irritatie leiden tot beschadigingen van het hoornvlies. De vererving van distichiasis is nog niet helemaal duidelijk.
MPP (of PPM) Membrana Pupillaris Persistens Het blijven zitten van delen van het vaatvliesje, dat normaal gesproken ongeveer 4 weken na de geboorte verdwijnt. Er zijn drie varianten van MPP: iris-iris, iris-hoornvlies en iris-lens. MPP leidt in de meeste gevallen niet tot hinder voor de hond of verlies van gezichtsvermogen. MPP is bij shelties (nog) niet bewezen erfelijk te zijn.
MFRF of MRF Multifocal Retinal Folds (Focale Retina Dysplasie)

 

Dit zijn plooitjes in het netvlies. Deze plooitjes  worden gladgetrokken naarmate de pup groeit en de ogen dus ook groter worden. De milde (focale) vorm veroorzaakt geen verlies van gezichtsvermogen. In ernstige mate (de geografische en totale vorm)  kunnen er wel problemen optreden. Bij de Sheltie zien we meestal de focale vorm.  MRF komt in vele hondenrassen voor en hoe het zich vererft is nog onduidelijk.
N   Oogzenuw    
OD   Rechteroog    
OS   Linkeroog    
OU   Beide ogen    
PHTVL/PHPV Persisterende hyperplastische tunica vasculosa lentis/primair vitreum De lens vertoont pigmentstippeltjes (graad 1) of ernstiger afwijkingen (graad 2 t/m 6). Bij graad 1 heeft de hond geen last. Bij graad 2 tot en met 6 is de lens troebel of misvormd. De hond wordt op jonge leeftijd blind of wordt zelfs blind geboren. Waarschijnlijk in de meeste gevallen veroorzaakt door een autosomaal (door beide ouderdieren doorgegeven) incompleet dominant gen (tussenvorm dominant en recessief).
RD Retina Dysplasie Dit is een netvliesafwijking, waarbij er plooitjes in het netvlies zijn. Het aantal kan beperkt zijn, maar ook ernstiger vormen komen voor. De ernstiger vormen kunnen leiden tot totale netvliesloslating. Bij de ernstige vormen is er sprake van beperking (en zelfs verlies) van het gezichtsvermogen. Het gen dat verantwoordelijk is voor RD vererft incompleet dominant.
+/++ Indicatie voor de ernst van oogaandoening
 

 

 

 Bron: N.S.V

                                                                                                                                                                         

 

 

Regels:  
Helaas  bij veel oogafwijkingen is het nog steeds niet bekend. Wel  of niet erfelijk . En hoe veel generaties terug nog een rol speelt
                                             Op dit moment is er een fokverbod,om met Honden die lijden aan
 0.a:  Coloboma - Catarac ontdekt op jonge leeftijd .- RD   PHTVL /PHPV  en ( PRA.) tussen haakjes tot op heden
                                                              nog geen enkele sheltie in Nederland gevonden met PRA
 .Distichiasis het liefst met een vrije partner0  maar waar vind je die? 1 op de 3 NL honden zijn niet vrij hiervan  .
Tot dusver hebben wij veel geluk en proberen dit ook zo te houden ,Allen bij Santos is  1 disticiasishaartje gevonden
de andere honden  van ons zijn allen nog vrij
CRD alleen toegestaan met vrije partner)..
Distichiasis /Ectopische wordt door ogenartsen  afgeraden om er mee te fokken .
   
Wij zijn verplicht om onze honden te testen als pup +/- 6 weken en En voor ze  ingezet worden voor het dekken/ fokken
                                                      Op 4- 5 of 6 jarige leeftijd, tevens laatste test  voor definitief  PRA ..
   
          Heupen testen is niet verplicht erg jammer vooral voor reuen  die worden ingezet voor het dekken.
          Vind zelf dat een reu met HD C al uitgesloten moet worden... Voor een teef  met HD C   alleen een HD. A partner.toegestaan  
Tenslotte proberen we "slechte"  resultaten te verbeteren en niet  door een reu  te verslechteren.   Toch?
Het Beste is natuurlijk alles getest en goed bevonden.   Maar ja zo  werkt het niet helemaal. Dan zou misschien de 1/3 van de shelties
        uit gesloten worden voor de fok.  En dat is nu ook weer niet de  bedoeling. Maar door goed selecteren gaan we toch de goede
                                                                            De goede kant op....  
   
   Dat ook MDR 1 niet verplicht is verbaast ons erg ,onderzoek stelt  niets voor (bloed of  wangslijm ) afnemen
                      kan al op zeer jonge leeftijd plaats vinden     (  DNA is niet leeftijd gebonden) ].
 Lijders hier van met -/-  moeten toch verplicht worden om alleen te gebruiken met een genetisch vrije partner +/+
   
Dekreuen met een MDR1 defect -/- zouden al helemaal uitgesloten  moeten worden. Met fokken kan men er  rekening mee houden.
   
Maar ook voor onze gewone Huishondjes moet gezondheid en het  NORMAAL verdragen van medicijnen mits nodig   NR. 1 staan?
   
                                                                  Maar ja wie zijn wij,  met onze    Eigen mening hierover?
 
 
  English:                                                        Explanation  eye test and inherited
 
FREE : The sheltie shows no signs of eye disease. This does not mean that your sheltie exemption can not be transmitted to any offspring.  Because your Sheltie can be  carrier.    .Some eye diseases, it is possible that your dog deviation later are given. To know if your dog is genetically CRD free [so it can not, pass it on to its offspring] is there a blood test and in the USA tested. [Optigen test]. We have been genetically tested and free, Xanadu-Josh-Chasyn-Cameron -Damién-Ella

NOT FREE; The sheltie have symptoms of hereditary eye disease.

 Ambiguities, the sheltie show small deviations fit the image of the eye disease.. Examination at a later stage should confirm this picture.

 Undecided' does not mean that the eye specialist does not know!  There are deviations from the normal image of the eye, although they are not clear enough there to make your sheltie "not free" . 
 

    Abbreviation                         Name                         Description               Consquences                 Heridity
AHP Arteria Hyaloidea Persistens  Remnant of an embryonic lens feeding artery in the vitreous of the eye  Not known AHP does not lead to discomfort for the dog or loss of vision.  There is no evidence that AHP is hereditary
CAT Cataract Cataract is a clouding of the lens and / or the lens capsule. Cataract in one or both eyes to prevent The degree of cataract occurs varies from a limited eyesight (patchy / foggy lens) to blindness There is a hereditary and non hereditary cataracts. There is no certainty about the exact mode of inheritance
CH Choroidal Hypoplasia Choroidal Hypoplasia is another name for CRD" see CRD.  
CRD Chorioretinale Dysplasia" CRD is the mildest form of CEA. In CRD, there are small portions of the retina / choroid not properly constructed CRD provides no difficulties with being able to see the dog There are several genes involved in the inheritance of CRD."
COL Coloboma Coloboma say that due to a defective closure preventing unevenness in the retina" Coloboma gives very exceptional vision problems" The mode of inheritance of coloboma is still unclear"
Distichiasis/Ectopische Cilie   This is abnormal growth of hair in the eyelid margin and other places such as the conjunctivae The hairs can cause irritation by continued damage to the cornea The inheritance of distichiasis is still unclear" 
MPP (of PPM Membrana Pupillaris Persistens The sit parts of the vascular membrane, normally about 4 weeks after birth disappearsThere are three variants of MPP: iris-iris, cornea and iris-iris lens

 

MPP leads in most cases not for the dog nuisance or loss of vision "MPP is shelties (yet) proved to be hereditary"
MFRF of MRF Multifocal Retinal Folds (Focale Retina Dysplas These are folds in the retina. These pleats are pulled smooth as the puppy grows and therefore the eyes widening. Mild (focal) form does not cause loss of vision. Seriously (the geographical and overall shape) may have problems" When we see the Sheltie usually the focal form. MRF occurs in many breeds for and how it inherits is still unclear
PHTVL/PHPV Persisterende hyperplastische tunica vasculosa lentis/primair vitreum "The lens shows little pigment streetwalker (grade 1) or more severe abnormalities (grade 2 to 6)." At stage 1, the dog does not suffer. In grade 2 to 6, the lens becomes cloudy or misshapen. "The dog is blind at a young age or even blind from birth Probably in most cases caused by an autosomal (by both parents passed"incompletely dominant gene (between dominant and recessive form
RD Retina Dysplasie "This is a retinal disorder, where there are folds in the retinaThe number may be limited, but also more serious forms occur. The more severe forms can lead to total retinal detachment "In severe forms, there is restriction (and even loss) vision" The gene responsible for inherited incompletely dominant RD
Bron: Dutch sheltieclub        
Commant:

Unfortunately for many eye diseases is still unknown. Or not hereditary. And how many generations ago still plays a role"                  At present there is NON  breeding , with dogs suffering from. 

Coloboma - Catarac.- RD   PHTVL/PHPV  and  PRA 
 Distichiasis better with a free Partner but where are they?  1 from 3 dogs in NL has Disticiasis
 
Till now we got Luck and we try to keep that in our Breed only Santos has 1 disticiasis hair  the rest is FREE
   CRD only allowed with free partner  //              Distichiasis/Ectopische advice not Breeding

We are required to test our dogs as a puppy + / - 6 -7 weeks old and  check again for dogs that are used for breeding.

4- 5-or 6 years old,  testing again for final PRA ...

 

 

                                                Terug naar Fokken en Bevalling  !!
                                                             

 

 

       

email                                             Gastenboek / Guastbook

klik op de foto      /click on photo

mail ons
email us

 

 laat een berichtje achter.
Please leave a message

 

 

Home
Index
Wie zijn wij
About us
Onze 1e Shelties
Our first shelties
Onze roedel
Our Dogs
Dekreuen
Stud Dogs
Nesten
Litters
Verwachte nesten
Expected Litters
Onze vakantie
Our Holidays
Vakantieopvang
Our Holiday guests
Herplaatsen Shelties
Rescue Shelties
Showresultaten
Show results
Showen
Showing
Reünie
Reunion
Sheltie Secrets
Fotogalerie
Photo Gallery
Romée Nieuw op de Site
New on our site
Hondenactiviteiten
Dog Activities
Fokken/Bevalling
Breeding/The Birth
Verzorging
Grooming
Links