Xanadu en Tess    
   PUPPIES    GEBOREN        14-10-2009        3 sable Girls en 1 sable Boy  

 

 
 DAD :    Secret Mystery Oh me Oh my Oth Nite   MOM :       Secret Mystery Sweet Tempation
XANADU            TESS
     
Genetisch CEA/CH vrij  /Free     CEA/CH vrij /Free
distichiasis vrij / Free   disticiasis vrij /Free
Genetisch MDR 1 +/+ vrij /Free   Genetisch MDR +/+ 1 vrij /Free
HD A      Hipps Excellent   Show : Best Puppy in show Zwolle
Show:  1 x BOB  - 3 Excellent -2 Excellent      1 BOB  CAC /CACIB
      Training:  Eg A                           Training:  EG, A -B -C -   GG B ,   VZH
     

Our Dancing Team alweer 7 weken geweest

 

Wij lopen een beetje achter met  foto's op het web te zetten, inmiddels zijn er behoorlijk veel plaatjes geschoten.
Na het chippen en het eerste bezoekje bij de Dierenarts , volgde ons bezoekje aan een ECVO  ogenspecialist
Met dank aan  Dr. Görig , zij gaf ons toestemming om foto's te maken en te plaatsen .
--------------------------
After we got our Microchip and visit our Animal doctor, we went voor  ECVO  CERF Eye test.
                 ogen druppelen                                    Eye drops in both eyes to dilate pupils
om de pupillen te verwijden en  dan 30                            min.wachten                             And we have to wait 30 minuts.             
   
 
 
 
Formulieren klaar maken en controle Chip   Paperwork and check microchip
 
Lampen gaan uit en controle begint   lights out  and eye check begins
 
     
                   In de leeftijd van 6 tot ongeveer 12 weken is CRD goed te herkennen, op latere  leeftijd heeft er zich een  reflectorlaag gevormd waardoor CRD bijna niet meer te zien is.                                                        
Bij deze ogen test wordt niet alleen naar CRD gekeken maar naar vele oogziektes die aanwezig kunnen zijn
ook distichiasis is soms al te herkennen.
---------------------------------------------------
 
At the age of 6 till about 12 weeks CEA/CH  is easily recognizable.
When the pups grow older one can hardly recognize CEA/CH because of a  "reflectorlayer" (?????)
When the eyes are tested, the dogs are not only tested for CEA/CH , but also for other eyediseases,
amongst which distichiasis
Uitslag deze pups ?   Allen vrij !!!.             OUR PUPPIES eyes are clear .   
 
Uitleg oogtesten en over vererven
 


V
RIJ ; De  sheltie vertoont geen verschijnselen van de oogziektes.                                                                                        Dit betekent niet dat uw sheltie de afwijking niet kan doorgeven aan eventuele nakomelingen.                                               Uw sheltie kan namelijk drager zijn. Bij sommige oogafwijkingen is het mogelijk dat uw hond de afwijking later als nog krijgt. Om te weten of uw hond genetisch CRD vrij is [dus het niet kunnen, doorgeven aan zijn nakomelingen] moet er een bloedtest afgenomen worden en in USA getest .[optigen test].  Bij ons zijn Genetisch getest en vrij, Xanadu -Josh -Chasyn- Cameron

NIET VRIJ ; De sheltie vertoont symptomen van de erfelijke oogziekte.

TWIJFELGEVAL; De sheltie vertoont kleine afwijkingen passend in het beeld van de oogziekte. Onderzoek in een later stadium moet dit beeld bevestigen.                         

ONBESLIST De ogen van uw sheltie laten zeer geringe afwijkingen zien, die mogelijk passen bij het beeld van de erfelijke oogziekte, maar die niet voldoende uitgesproken zijn. ‘Onbeslist’ betekent niet dat de oogspecialist het niet weet! Er zijn wel afwijkingen van het normale beeld van de ogen aanwezig, maar ze zijn niet duidelijk genoeg aanwezig om uw sheltie ‘niet vrij’ te verklaren.
Als de oogspecialist een aandoening aantreft wordt die in de toelichting vaak middels een afkorting weergegeven. 

Afkorting Naam Beschrijving Gevolgen Erfelijkheid
AHP Arteria Hyaloidea Persistens Restant van een embryonaal de lens voedende slagader in het glasachtig lichaam van het oog. Voor zover bekend leidt AHP niet tot hinder voor de hond of verlies van gezichtsvermogen. Het is niet bewezen dat AHP erfelijk is.
CAT Cataract Cataract (staar) is een vertroebeling van de lens en/of het lenskapsel. Cataract kan aan één of aan beide ogen voorkomen. De mate waarin cataract voorkomt varieert van een beperkt gezichtvermogen (vlekkerige/mistige ooglens) tot blindheid. Er is een erfelijke en een niet erfelijke vorm van cataract. Er bestaat nog geen zekerheid over de precieze wijze van vererving.
CH Choroidal Hypoplasia Choroidal Hypoplasia is een andere benaming voor CRD. Zie CRD
 
COL Coloboma Coloboma wil zeggen dat er als gevolg van een sluitingsdefect oneffenheden in het netvlies voorkomen. Coloboma geeft alleen bij hoge uitzondering problemen met het gezichtsvermogen. De wijze van vererven van coloboma is nog niet helemaal duidelijk.
CRD Chorioretinale Dysplasie CRD is de mildste vorm van CEA. Bij CRD zijn er kleine gedeelten van het netvlies/ vaatvlies niet goed aangelegd. CRD geeft geen moeilijkheden met het kunnen zien voor de hond. Er zijn meerdere genen betrokken bij het vererven van CRD.
Distichiasis/Ectopische Cilie
 
Dit is abnormale haargroei in de ooglidrand en op andere plaatsen zoals in de bindvliezen. De haartjes kunnen door voortdurende irritatie leiden tot beschadigingen van het hoornvlies. De vererving van distichiasis is nog niet helemaal duidelijk.
MPP (of PPM) Membrana Pupillaris Persistens Het blijven zitten van delen van het vaatvliesje, dat normaal gesproken ongeveer 4 weken na de geboorte verdwijnt. Er zijn drie varianten van MPP: iris-iris, iris-hoornvlies en iris-lens. MPP leidt in de meeste gevallen niet tot hinder voor de hond of verlies van gezichtsvermogen. MPP is bij shelties (nog) niet bewezen erfelijk te zijn.
MFRF of MRF Multifocal Retinal Folds (Focale Retina Dysplasie)

 

Dit zijn plooitjes in het netvlies. Deze plooitjes  worden gladgetrokken naarmate de pup groeit en de ogen dus ook groter worden. De milde (focale) vorm veroorzaakt geen verlies van gezichtsvermogen. In ernstige mate (de geografische en totale vorm)  kunnen er wel problemen optreden. Bij de Sheltie zien we meestal de focale vorm.  MRF komt in vele hondenrassen voor en hoe het zich vererft is nog onduidelijk.
N   Oogzenuw    
OD   Rechteroog    
OS   Linkeroog    
OU   Beide ogen    
PHTVL/PHPV Persisterende hyperplastische tunica vasculosa lentis/primair vitreum De lens vertoont pigmentstippeltjes (graad 1) of ernstiger afwijkingen (graad 2 t/m 6). Bij graad 1 heeft de hond geen last. Bij graad 2 tot en met 6 is de lens troebel of misvormd. De hond wordt op jonge leeftijd blind of wordt zelfs blind geboren. Waarschijnlijk in de meeste gevallen veroorzaakt door een autosomaal (door beide ouderdieren doorgegeven) incompleet dominant gen (tussenvorm dominant en recessief).
RD Retina Dysplasie Dit is een netvliesafwijking, waarbij er plooitjes in het netvlies zijn. Het aantal kan beperkt zijn, maar ook ernstiger vormen komen voor. De ernstiger vormen kunnen leiden tot totale netvliesloslating. Bij de ernstige vormen is er sprake van beperking (en zelfs verlies) van het gezichtsvermogen. Het gen dat verantwoordelijk is voor RD vererft incompleet dominant.
+/++ Indicatie voor de ernst van oogaandoening
 

 

 

 Bron: N.S.V

Uitslagen .... Ogen en MDR 1 test ......
Ouder 1
Genotype
Ouder 2     Genotype
Genetisch vrij          Drager Lijder
Genetisch vrij   Genetisch vrij 1/2 = Genetisch vrij
1/2 = Drager
Allen = Drager
Drager 1/2 = Genetisch vrij
1/2 = Drager
1/4 = Genetisch vrij 
1/2 = Drager
1/4 = Lijder
1/2 = Drager
1/2 = Lijder
Lijder Allen = Drager 1/2 = Drager
1/2 = Lijder
Allen = Lijder

 

Bron: USA                                                                                                                                                                           

 

 

Regels:  
Helaas  bij veel oogafwijkingen is het nog steeds niet bekend. Wel  of niet erfelijk . En hoe veel generaties terug speelt nog een rol
 Het testen van ogen wordt steeds beter ook op DNA gebied.  Op dit moment is er een fokverbod,om met Honden die lijden aan
 0.a:  Coloboma - Catarac ontdekt op jonge leeftijd .- RD   PHTVL/PHPV  en ( PRA.) tussen haakjes tot op heden
                                                              nog geen enkle sheltie in Nederland gevonden met PRA
                                                      (  Distichiasis en CRD alleen toegestaan met vrije partner..)
   
Wij zijn verplicht om onze honden te testen als pup +/- 6 weken en Vanaf 1 jaar voor honden die ingezet worden voor het fokken
                                                      Op 4- 5 of 6 jarige leeftijd, tevens laatste test  voor definitief  PRA ..
   
          Heupen testen is niet verplicht erg jammer vooral voor reuen  die worden ingezet voor het dekken.
          Vind dat een reu met HD C al uitgesloten moet worden... Voor een teef  met HD C   alleen een HD. A partner.toegestaan  
Tenslotte proberen we "slechte"  resultaten te verbeteren en niet  door een reu  te verslechteren.   Toch?
Het Beste is natuurlijk alles getest en goed bevonden.   Maar ja zo  werkt het niet helemaal. Dan zou misschien 1/2 van de shelties
        uit gesloten worden voor de fok  En dat is nu ook weer niet de bedoeling. Maar door goed selecteren gaan we toch de goede
                                                                            De goede kant op....  Tja ,,Testen van Honden kost nu eenmaal geld .
   
   Dat ook MDR 1 niet verplicht is verbaast ons erg ,onderzoek stelt  niets voor (en wangslijm ) afnemen
                      kan al op zeer jonge leeftijd plaats vinden     [ DNA is niet leeftijd gebonden].
 Lijders hier van met -/-  moeten toch verplicht worden om alleen te gebruiken met een genetisch vrije partner +/+
   
Dekreuen met een MDR defect -/- zouden al helemaal uitgesloten moeten worden. Met fokken kan men er  rekening mee houden.
   
Maar ook voor onze gewone Huishondjes moet gezondheid en het  NORMAAL verdragen van medicijnen mits nodig   NR. 1 staan?
   
                                                               Maar ja wie zijn wij,  met onze    Eigen mening hierover?

 

Tot de volgende keer

See you next time.!!

 

 

 

mail ons
email us

 

 laat een berichtje achter.
Please leave a message

 

 

Home
Index
Wie zijn wij
About us
Onze 1e Shelties
Our first shelties
Onze roedel
Our Dogs
Dekreuen
Stud Dogs
Nesten
Litters
Verwachte nesten
Expected Litters
Onze vakantie
Our Holidays
Vakantieopvang
Our Holiday guests
Herplaatsen Shelties
Rescue Shelties
Showresultaten
Show results
Showen
Showing
Reünie
Reunion
Sheltie Secrets
Fotogalerie
Photo Gallery
Romée Nieuw op de Site
New on our site
Hondenactiviteiten
Dog Activities
Fokken/Bevalling
Breeding/The Birth
Verzorging
Grooming
Links